Trường Mầm non Nga Lộc


Trường Mầm non Nga Lộc được thành lập năm 1975.

Hiệu trưởng hiện tại: Cô giáo: Đậu Thị Huyền
Hiện tại trường có ..... cán bộ giáo viên và .....nhóm lớp, với ......cháu.

Những Thành tích đạt được: UBND Huyện tặng giấy khen, là trường tiến tiến xuất sắc. Ngày 19/11/2007 trường vinh dự đón nhận trường chuẩn quốc gia.