Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
móc treo

TRƯỜNG MẦM NON NGA LỘC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG THÁNG 11

Thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2018 của Trường Mầm non Nga Lộc về bồi dưỡng cuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, vào ngày 13/11/2018, Trường đã tổ chức chuyên đề cấp trường với hoạt động “ Thí nghiệm trứng chìm - trứng nổi” độ tuổi 4 tuổi do cô Ngô thị Thân lên lớp và hoạt động "Xâu vòng tặng cô" nhóm trẻ 24 - 26 tháng của cô Phan Thị Hồng Vân

TRƯỜNG MN NGA LỘC TỔ CHỨC CÂN ĐO LẦN 3 VÀ KHÁM SỨC KHỎE LẦN 2

TRƯỜNG MN NGA LỘC TỔ CHỨC CÂN ĐO LẦN 3 VÀ KHÁM SỨC KHỎE LẦN 2

Trường MN Nga Lộc tổ chức thành công hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017- 2018

Trường MN Nga Lộc tổ chức thành công hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017- 2018

TRƯỜNG MẦM NON NGA LỘC TỔ CHỨC THAO GIẢNG CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Trường mầm non Nga Lộc tổ chức thao giảng chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường mầm non Nga Lộc tổ chức “ vui hội trung thu” cho các cháu năm học 2017- 2018

Trường mầm non Nga Lộc tổ chức “ vui hội trung thu” cho các cháu năm học 2017- 2018

Trường Mầm non Nga Lộc phối hợp với trạm y tế tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe lần 2 cho trẻ. Năm học 2016- 2017

Trường Mầm non Nga Lộc phối hợp với trạm y tế tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe lần 2 cho trẻ. Năm học 2016- 2017

Trường Mầm non Nga Lộc phối hợp với trạm y tế tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe lần 2 cho trẻ. Năm học 2016- 2017

TRƯỜNG MẦM NON NGA LỘC TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG MẦM NON NGA LỘC TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD & ĐT Can Lộc, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017 của nhà trường, trường mầm non Nga Lộc tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016.

TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Trường Mầm non Nga Lộc tổ chức hội thi "Cô và bé cùng phụ huynh yêu nghệ thuật" cấp trường năm học 2015 - 2016

Trường Mầm non Nga Lộc tổ chức hội thi "Cô và bé cùng phụ huynh yêu nghệ thuật" cấp trường năm học 2015 - 2016

Thực hiện công văn số 629/PGDĐT ngày 07/10/2015 của phòng GD&ĐT Can Lộc về việc hướng dẫn tổ chức hội thi cấp trường bậc học mầm non năm học 2015 – 2016, thực hiện kế hoạch hội thi cấp trường năm học 2015 - 2016 chiều ngày 25/ 3/ 2016 trường mầm non Nga Lộc tổ chức hội thi “Cô và bé cùng phụ huynh yêu nghệ thuật” cấp trường năm học 2015- 2016.